Роздольська сільська рада Михайлівського району Запорізької області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади – державний реєстратор відділу «Центр надання адміністративних послуг» Роздольської сільської ради.

Кваліфікаційні вимоги: 

  • громадянство України;
  • знання державної мови; 
  • знання чинного законодавства України;
  • повна вища освіта зі спеціальності «Правознавство» за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;
  • стаж роботи на посаді за фахом, на державній службі або в органах місцевого самоврядування не менше 3 років або на посаді державного реєстратора чи виконання функцій державного реєстратора не менше одного року;
  • успішне проходження спеціальної перевірки діяльності державного реєстратора в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, в порядку здійснення контролю, визначеному Кабінетом Міністрів України (для осіб, які до призначення на посаду державного реєстратора або виконання функцій державного реєстратора виконували функції державного реєстратора, перебуваючи у трудових відносинах з іншим суб’єктом державної реєстрації).

Для участі у конкурсі необхідно подати такі документи:

- письмову заяву про участь у конкурсі;

- копію паспорта громадянина України;

- заповнену особову картку (форма П-2ДС);

- автобіографію;

- дві фотокартки розміром 4х6;

- резюме у довільній формі;

- копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

- згоду на обробку персональних даних;

- попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду;

- заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів;

- підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;

- копію військового квитка для військовозобов’язаних.

Документи приймаються протягом 30-ти  календарних днів з дня опублікування оголошення за адресою: с. Роздол, вул. 40 років Перемоги, 49, Роздольська сільська рада. 

Термін прийняття документів: Документи приймаються до 15 год. 45 хв. 17 квітня 2020 року за адресою: 72012, с. Роздол, вул. 40 років Перемоги, 49. Роздольська сільська рада, понеділок-четвер з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45.

Документи, подані (надіслані) кандидатами до Роздольської сільської ради не розглядаються у разі:

1) подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;

2) надіслання їх поштою після закінчення строку подання;

3) надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до Роздольської сільської ради менше ніж за три робочі дні до дати проведення конкурсу.

Додаткову інформацію, щодо основних функціональних обов’язків, розміру, умов оплати праці та умови проведення конкурсу можна отримати за телефоном 2-80-23.