Роздольська сільська об'єднана територіальна громада

Запорізька область, Михайлівський район

Оголошується конкурс на заміщення вакантної посади директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Роздольської сільської ради

Повне найменування:

– комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Роздольської сільської ради.

Юридична адреса інклюзивно-ресурсного центру:

– вул.40 років Перемоги, 55, с. Роздол, Михайлівський район,  Запорізька область, 72012.

Найменування посади:

– директор комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Роздольської сільської ради.

Умови оплати праці:

– посада директора ІРЦ прирівнюється до посад педагогічних працівників. Директор ІРЦ призначається за конкурсом на заміщення вакантної посади строком на три роки. Права, обов’язки і відповідальність директора ІРЦ, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

Кваліфікаційні вимоги до директора ІРЦ:

– вища освіта не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю “Спеціальна освіта”, “Корекційна освіта”, “Дефектологія”, “Психологія”.

Перелік документів, які необхідно подати для участі у конкурсному відборі та строк їх подання:

– претендент, який виявив бажання взяти участь у конкурсі, подає (особисто або поштою)  до Роздольської сільської ради, за адресою вул.40 років Перемоги, 49, с. Роздол наступні  документи:

– копію паспорта громадянина України;

– письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме у довільній формі;

– копію трудової книжки;

– копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

– письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, не передбачені в оголошенні про проведення конкурсу.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті Роздольської сільської ради. Останній день прийняття документів 11 липня 2019 року.

Дата, місце та етапи проведення конкурсного відбору:

– конкурс проводитиметься  15 липня 2019 року за адресою: Роздольська сільська рада вул.40 років Перемоги,49, с. Роздол, Михайлівський район, Запорізька область, 72012.

Конкурс передбачає складання кваліфікаційного іспиту та проведення співбесіди.

Інформацію з питань проведення конкурсу можна отримати за телефоном: 2-80-23 або за адресою: Роздольська сільська рада вул.40 років Перемоги,49, с. Роздол, Михайлівський район, Запорізька область, 72012

Орієнтовний перелік питань для проведення кваліфікаційного іспиту

Міжнародне законодавство у сфері інклюзивної освіти.

Право дітей з особливими освітніми потребами (далі – ООП) на освіту у Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту».

Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 № 872 (зі змінами).

Положення про ІРЦ, постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня  2017 р. № 545.

Сутність та класифікація порушень психофізичного розвитку.

Причини порушень психофізичного розвитку.

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з інтелектуальними порушеннями (легкого, помірного, тяжкого ступенів).

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей із затримкою психічного розвитку.

Особливості розвитку, навчання та виховання  дітей з порушеннями опорно-рухового апарату.

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями слуху (глухих та зі зниженим слухом).

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями зору (сліпих та зі зниженим зором).

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями мовлення (в т.ч. з дислексією).

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з розладами аутистичного спектра.

Психолого-педагогічна допомога дітям з порушеннями емоційно-вольової сфери.

Психолого-педагогічний супровід дітей зі складними порушеннями розвитку.

Загальна характеристика сучасної системи надання послуг для дітей з особливими освітніми потребами

Організаційно-правовові засади здійснення фінансово-господарської діяльності та кадрового забезпечення ІРЦ.

Додаткову інформацію, щодо основних функціональних обов’язків, розміру, умов оплати праці та умови проведення конкурсу можна отримати за телефоном 2-80-23.