Роз'яснення щодо чергового етапу подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2019 рік, що розпочався з 1 січня 2020 року

Заступник начальника відділу з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління ДПС у Житомирській області Костянтин Охріменко повідомляє: «Відповідно до статті 45 Закону України 14.10.2014 № 1700-VІІ «Про запобігання корупції» (зі змінами та доповненнями) (далі – Закон 1700) державні службовці та інші суб'єкти декларування, зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація), за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

Звертаю увагу на тому, що необхідно зробити суб’єкту декларування:

1) перевірити адресу електронної поштової скриньки, яка вказана у персональному кабінеті Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - Реєстр);

2) перевірити термін дії електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП) та можливість його роботи з Реєстром.

Головне вчасно подати декларацію!

Якщо у суб'єкта декларування з певних причин немає всіх даних, необхідних для заповнення, то декларацію слід подавати з наявними даними. Адже, відповідно до частини 4 статті 45 Закону 1700 упродовж семи днів після подання декларації суб'єкт декларування має право подати виправлену декларацію, але не більше трьох разів.

Що і яким чином декларувати?

Оскільки буде подаватись декларація за 2019 рік, то потрібно обирати тип декларації «щорічна за 2019 рік».

Дотримуватись черговості заповнення розділів не обов'язково, заповнювати будь-який розділ можна за бажанням. Але для зручності, і щоб не забути який розділ заповнений а якій ні, рекомендую заповнювати всі розділи по черзі.

Зазначу, що крім звичних відомостей, в Законі 1700 з 01.01.2020 з'явилась вимога вказувати реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта громадянина України, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі суб'єкта декларування та членів його сім'ї, зареєстроване місце їх проживання, а також місце фактичного проживання або поштову адресу, на яку суб'єкту декларування Національним агентством може бути надіслано кореспонденцію (пункт 1 частини першої статті 46 Закону 1700).

Слід врахувати, що Законом України від 02.10.2019 №140-ХІ розширене та конкретизовано поняття «члени сім’ї», до яких відносяться:

- особа, яка перебуває у шлюбі із суб’єктом декларування, та діти зазначеного суб’єкта до досягнення ними повноліття - незалежно від спільного проживання із суб’єктом;

- будь-які особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом декларування (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі. (стаття 1 Закону 1700).

Також, серед новацій у Законі 1700 є те, що до членів сім'ї суб'єкта декларування відносять також осіб, які не є його подружжям або дітьми, але спільно проживали із суб'єктом декларування станом на останній день звітного періоду або не менше 183 днів протягом року, що передує року подання декларації. (Примітка до статті 46 Закону 1700).

Дещо складніше буде декларувати дані про банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, у яких у суб'єкта декларування або членів його сім'ї відкриті рахунки (незалежно від типу рахунку, а також рахунки, відкриті третіми особами на ім'я суб'єкта декларування або членів його сім'ї) або зберігаються кошти, інше майно. Адже до електронної декларації потрібно включити дані про тип та номер рахунку, дані про банківську або іншу фінансову установу, осіб, які мають право розпоряджатися таким рахунком або мають доступ до індивідуального банківського сейфа, осіб які відкрили рахунок на ім'я суб'єкта декларування або членів його сім'ї. (пункт 81 частини першої статті 46 Закону 1700)

Відтепер суб'єкти декларування повинні врахувати, що закон чітко встановив норму, що заповнювати електронну декларацію треба незалежно від того, знаходиться об'єкт декларування на території України чи за її межами. (частина друга статті 46 Закону 1700)

Заслуговує на особливу увагу той факт, що відомості про об'єкт декларування, який перебував у володінні або користуванні суб'єкта декларування або членів його сім'ї в електронну декларацію вносяться не лише станом на 31 грудня звітного року. Тепер і пряма норма закону вказує, що дані про об'єкт декларування, який перебував у володінні або користуванні суб'єкта декларування або членів його сім'ї, зазначаються в декларації, якщо такий об'єкт перебував у володінні або користуванні станом на останній день звітного періоду або протягом не менше половини днів звітного періоду. Тобто, якщо квартира, машина чи інше майно були у власності чи користуванні півроку, її потрібно декларувати. Навіть якщо вже на 31 грудня звітного року майно вибуло з власності чи користування!   (частина друга статті 46 Закону 1700).

Зміни в майновому стані!

Також необхідно врахувати вимоги щодо подання повідомлення про зміни  в майновому стані , згідно до частини другої статті 52 Закону 1700 встановлюють нові вимоги для подання декларації про зміни майнового стану суб'єкта декларування, а саме отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року (станом на 01.01.2020 прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 2102,00 грн. х 50 = 105100 грн.). Зазначений суб'єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку зобов'язаний повідомити про це Національне агентство.

Проте, ця вимога тепер застосовується лише до суб'єктів декларування, які є службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також суб'єктів декларування, які займають посади, пов'язані з високим рівнем корупційних ризиків (стаття 50 Закону 1700).

Зазначимо що, під службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, в примітці до статті 50 Закону 1700 вказані «… особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б", керівники, заступники керівників державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, їх апаратів та самостійних структурних підрозділів, керівники, заступники керівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва або Севастополя, керівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міста республіканського в Автономній Республіці Крим або обласного значення, району в місті, міста районного значення…».