УК у Михайлів.рн/отг с.Роздол/19011000 31116167008439 19011000 Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення