Роздольська сільська об'єднана територіальна громада

Запорізька область, Михайлівський район

Протокол засідання конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки комунального майна Роздольської сільської територіальної громади

Оголошення про проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення незалежної оцінки майна комунальної власності Роздольської сільської ради

Назва об’єктів: нежитлове приміщення (частина адміністративного будинку) площею 82,84 кв.м., розташоване за адресою с. Високе, вул. 40 років Перемоги, 72;

нежитлове приміщення площею 195,6 кв.м., розташоване за адресою с. Любимівка, вул. Дружби, 67.

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта для передачі в оренду.

Замовник: Роздольська сільська рада Михайлівського району Запорізької області.

Платник: Роздольська сільська рада Михайлівського району Запорізької області.

До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію в запечатаному конверті, яка складається з:

– підтвердних документів;

– конкурсних пропозицій, запечатаних в окремому конверті, щодо вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку їх виконання у календарних днях (не більше ніж 10 календарних днів). У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законом;

– документів щодо практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з додатком 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (зі змінами внесеними наказом ФДМУ від 16.01.2018 № 47 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення)).

До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:

– заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 4 до Положення);

– письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби);

– інформація про претендента (згідно з додатком 5 до Положення).

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Конкурсна документація та конкурсні пропозиції разом із супровідним листом подаються за адресою: 72012, Запорізька область, Михайлівський район, с. Роздол, вул. 40 років Перемоги, 49 у термін до 15.06.2021.

Телефон для довідок: 0979289144.

Конкурс відбудеться в Роздольській сільській раді Михайлівського району Запорізької області 18.06.2021 о 10-00 за адресою: 72012, Запорізька область, Михайлівський район, с. Роздол, вул. 40 років Перемоги, 49.

vyshyvanka